פסולת היא תוצר לוואי של תרבות הצריכה. ממוצע ייצור הפסולת היומית לנפש בישראל הוא כ-1.7 ק"ג, כמות הפסולת העירונית והמסחרית המיוצרת מדי שנה היא כ-5.3 מיליון טונות.
כיום, רק 20% מכלל הפסולת העירונית בישראל מגיעה למחזור, והשאר, 80% מוטמנים באתרים המיועדים לסילוק פסולת (אס"פ). מטרת המשרד להגנת הסביבה היא הגדלת כמויות הפסולת שמגיעה למחזור, כך שכמעט לא תגיע פסולת להטמנה.
טיפול בפסולת הוא אחד השירותים החשובים שרשות מקומית אחראית לספק לתושביה. האיגוד מסייע לרשויות בייעוץ, בהכוונה ובפיקוח על מערך הטיפול בפסולת.
האיגוד פועל כדי לסגור את המזבלות הפיראטיות, לשקמן, ולהסדיר אתרי סילוק פסולת מרכזיים וכן לסייע לרשויות בהרחבת הזרמים המיועדים למיחזור ועידוד הרשויות בהגשת ק"ק מטעם המשרד להגנ"ס התומכים בפעולת אלו. אחת הדרכים להתמודד עם הטיפול בפסולת היא לכתוב תוכנית אב לתברואה לכל רשות. בתוכנית זו מתוארים המצב העכשווי ושיטות האיסוף והסילוק של הפסולת מתחומי הרשות עד לאתר סילוק הפסולת.
מהרגע ששקית הזבל מושלכת למכולת האשפה עוברת האחריות לטיפול בפסולת לרשות המקומית. מאחר שאת רוב פעולות הפחתת הפסולת ומיונה למחזור עושה התושב, מחלקת החינוך של האיגוד מקיימת ברשויות המקומיות פעילויות הסברה והטמעה בתחום.
במסגרת הפעילות החינוכית הפקנו סרט הסברה בנושא פסולת מוצקה ומחזור, שמיועד לבתי הספר ולתושבי הרשויות.

הפעולות שהתושב בבית יכול לבצע כדי לצמצם את השלכת הפסולת הן:

  • צמצום השימוש במוצרים חד־פעמיים ובמוצרים עתירי אריזות.
  • שימוש חוזר במוצרים.
  • מיחזר על פי הזרמים הקיימים (זכוכית, נייר, קרטון, אריזות ומכלי משקה בפיקדון).
  • הפרדת פסולת אורגנית ליצור קומפוסט ביתי.
  • שימוש בסוללות נטענות או ירוקות, איסוף סוללות משומשות.

הטיפול בפסולת על ידי הרשות המקומית
בתחומי האיגוד מטמנת טובלן בבקעת הירדן, אליה מגיעה פסולת ממקור ביתי, ומפעל מיון פסולת "יוניברב" בעמנואל, אליו מגיעה הפסולת הביתית מהרשויות כדי שהוא יפריד אותה מכנית לזרמים השונים.