טיפול בשפכים הוא נושא חשוב בשמירה על איכות הסביבה, שפכים שזורמים ואינם מטופלים כיאות מסכנים את מקורות המים באקויפר ההר, בנוסף לנזק הנגרם כתוצאה מזרימתם בנחלים.
קיימת הבחנה בין שפכים ביתיים (סניטריים), כלומר הביוב שנוצר משימושי הבית והמשרד, לביוב התעשייתי - שנוצר במפעלים ועלול להכיל חומרים מזהמים ורעילים. לכן, במפעלים בהם ישנם שפכים תעשיתים יש לבצע טיפול קדם בטרם הזרמת הביוב למערכת הביוב העירונית.
שפכים שאינם מטופלים עלולים לגרום למחלות, לזהם את מי התהום, ליצור מפגעי ריח, וכן למקור מים לדגירת יתושים. מטרת הטיפול בשפכים למנוע ככל האפשר את הנזקים ולנצל את משאב הקולחים, השפכים המטופלים, לצורכי השקיה ולשימושים נוספים.
בתחומי איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון מספר רב של מכוני טיפול בשפכים, המספקים פתרון ליישובי האזור. במהלך השנים השקיעו הרשויות המקומיות מיליוני שקלים כדי לטפל בשפכים, וכיום מטופלים יותר מ-80% משפכי ההתיישבות הישראלית ביהודה ושומרון.
האיגוד מתאם ומלווה את פעולות הטיפול בשפכים ומפקח עליהן, כשהשאיפה ועיקר המאמצים לטפל בכל שפכיה של האוכלוסייה הישראלית באזור, לנצל את הקולחים וכן לשפר את הטיפול בשפכי הפלסטינאים.