חינוך לקיימות הינו אחד מאבני הייסוד - הבסיסים לשמירה על איכות הסביבה בהווה ובעתיד.
האיגוד רואה בחינוך חלק משמעותי לקידום אורח חיים "בר קיימא" הדרך למטרה זו עוברת דרך עבודת אוכלוסיות מגוונות, המרכיבות את הקהילות ברשויות האיגוד.
האיגוד מלווה, מייעץ ומקדם השגת קולות קוראים של המשרד להגנת הסביבה, בהיקפים של מאות אלפי שקלים, בתחום הקיימות במוסדות החינוך ובקהילה ברשויות המקומיות החברות בו, אשר באמצעותם מיישמים פעילות ענפה ומשמעותית בתחומי הסביבה והקיימות. אלפי תלמידים ותושבים לוקחים חלק בפעילות. המטרה המרכזית היא שתושבים בכל הגילאים יחשפו וישתתפו בפעילות, יאמצו אורח חיים בר - קיימא ככל האפשר ויהוו שגרירים בקהילה.