פרטי יצירת קשר

גלעד בן ארי
מנכ"ל האיגוד

יעל מייזל
מנהלת אגף תשתיות ותעשייה

גבי סולומון
מנהלת מחלקת פניות ציבור ומנהלה

שרון פולישוק
מנהלת מחלקת הנה"ח ופיתוח משאבים

תמר לרר
מנהלת מחלקת תכנון סביבתי

שלוה נווה
מנהלת מחלקת קיימות חינוך וקהילה

חזי ליפל
מנהל מחלקת פסולת, שפכים וקרינה

עוזיאל לופז
מנהל מחלקת תעשיות וחומ"ס

נחשון זהר
מפקח סביבתי