תושבים ושותפים יקרים,

ברוכים הבאים לאתר החדש של איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון.
האיגוד כולל 16 רשויות מקומיות, בהן מתגוררים כ - 300 אלף תושבים. אחריות ופעילות האיגוד בתחום איכות הסביבה הינה בעלת השפעה רבה וישירה על בריאות ואיכות חיי התושבים. אנו פועלים בנחישות ובמקצועיות על מנת לעמוד במשימה זו בצורה הטובה ביותר.
אנו פועלים הן ברמה האסטרטגית תוך הרחבת שיתופי הפעולה עם רשויות האיגוד, משרדי הממשלה וארגוני החברה האזרחית, הרחבת הכלי העבודה הרגולטוריים, הגדלת התקציבים ממשרדי הממשלה וממקורות נוספים והן ברמה המעשית, היומיומית, בעבודת השטח של הצוות המקצועי שלנו בכל התחומים של איכות הסביבה.
תחומי העיסוק של האיגוד כוללים: תעשייה, חומרים מסוכנים, רישוי עסקים, תכנון סביבתי, מניעת מפגעי שפכים סניטריים ותעשייתיים, חינוך סביבתי, קיימות והסברה, פסולת מוצקה, פסולת בניין, מיחזור, אקולוגיה חקלאית, לחימה במזיקים, היערכות לחירום, טיפול באירועי חירום סביבתיים, קרינה בלתי מייננת ותלונות ציבור.
ביהודה ושומרון אנו, ואיגוד ערים לאיכות הסביבה יהודה, מתמודדים עם מורכבות ופערים יחודיים: משפטיים, ביטחוניים ומפגעים קשים שמקורם ברשות הפלסטינית. מבחינה משפטית, ביהודה ושומרון עדיין לא הוחלו חוקים סביבתיים רבים, כך שחסרים "כלי עבודה" לאיגוד, לרשויות המקומיות ולמשרדי הממשלה. גם החוקים שהוחלו תקפים רק בתחומי ההתיישבות הישראלית. מעבר לכך, בשאר שטחי C, מוקנות הסמכויות הסביבתיות למנהל האזרחי.  בשטחי A ו - B אין כלל סמכות חוקית לרשויות המדינה השונות. פער זה יוצר מצב בו קיים קושי  לנהל, ליישם  ולאכוף פעילות בתחום איכות הסביבה. ההנחיות הבטחוניות המוטלות על עובדי המדינה מגבילות מאוד את פעילות המשרד להגנת הסביבה ומשרדי הממשלה הרלוונטים הנוספים בתחומי יהודה ושומרון.
מגבלות אלו גורמות לפערים משמעותיים בפיקוח ואכיפה. בנוסף, הפלסטינים, גורמים למפגעי איכות סביבה חוצי גבולות אשר פוגעים הן בהתיישבות הישראלית ביו"ש בתושבים בתוך גבולות הקו הירוק, נגרמים מפגעי איכות אויר קשים ביותר בשל שריפות פסולת יום יומיות בעשרות מוקדים, זיהום מקורות מים בשל הזרמת ביוב שאינו מטופל לנחלים ומפגעים נוספים. האיגוד משקיע מאמצים רבים לקדם פתרונות לכל הפערים שתוארו מול משרדי הממשלה, המנהל האזרחי, החברה האזרחית וכל גורם רלוונטי נוסף שניתן לרתום לנושא בארץ ובחו"ל. 
אחד המאמצים המרכזיים נשא פרי וביוני 2022 קיבלה ממשלת ישראל החלטה היסטורית ליישום תכנית אסטרטגית לטיפול במפגעי סביבה ומפגעים חוצי גבולות ביהודה ושומרון. ההחלטה התקבלה לאחר תקופה ארוכה בה פעלנו עם שותפים רבים לקדם את ההצעה אותה הוביל המשרד להגנת הסביבה. על פי ההחלטה תפעל הממשלה  להסדרת חלק מפערי החקיקה, יוקצה תקציב ראשוני לטיפול בחלק משריפות הפסולת הפלסטיניות וכן תקודם הצעת החלטה נוספת אשר תכלול תכניות מפורטות ותקציבים וצורך להוספת סמכויות ויכולות לפיקוח ואכיפה, לקידום פתרונות בני קיימא לטיפול בפסולת ובמקורות זיהום נוספים.
חזון האיגוד הוא, לקדם את ההתיישבות הישראלית בשומרון ובבקעת הירדן תוך שמירה על הסביבה ומשאביה ולטפל במפגעים חוצי גבולות, כך שאנו, ובעיקר הדורות הבאים, נחיה חיים בריאים כחלק מהסביבה הטבעית המקיפה, מזינה ושומרת עלינו.  אנו פועלים ונמשיך לפעול בנחישות ובמקצועיות למימוש החזון.

שלכם,
גלעד בן ארי
מנכ"ל האיגוד